Sponzorované odkazy

Čas přesný - atomový čas online - GMT Greenwich Mean Time


Popis stránky

Čas přesný - atomový čas online - GMT Greenwich Mean Time
Přesný čas pro ČR a Střední Evropu Greenwich Mean Time, východ a západ Slunce, popis nastavení přesného času na PC.
Sponzorované odkazy
Čas přesný - atomový čas online - GMT Greenwich Mean Time - odkaz
Čas pro Českou i Slovenskou republiku

Datum: pondělí 17.12.2018
Svátek má: Daniel
Na Slovensku má svátek: Kornélia

GMT + 1

Východ Slunce : 08:03
 Západ Slunce : 15:54
______________________________________________

Zjistit, jaký den v týdnu bylo určité datum.

Počasí + stav vody + zprávy
Tydenní předpověď | SMS zdarma | Česká nej | Jízdní řády | Mapy + dopravní info A

Pranostiky pro tyto dny

prosinec: Prosinec naleje a leden zavěje.
prosinec: Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
prosinec: Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
prosinec: Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
prosinec: Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
prosinec: Studený prosinec - brzké jaro.
prosinec: Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.

13.12. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
13.12. Na Svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
13.12. Jaké jsou dni od Svaté Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)
13.12. Když přijde Svatá Lucie, najde tu už zimu.
16.12. O Svaté Albíně schovej se do síně.
16.12. Závěj Svaté Albíny zaplavuje doliny.


17.12. O Svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.
21.12. O Svatém Tomáši meluzína straší.
23.12. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24.12. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
24.12. Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
24.12. Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
24.12. Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
24.12. Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
24.12. Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu.
24.12. Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
24.12. Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
24.12. Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
24.12. Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
24.12. Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
24.12. Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
24.12. Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
24.12. Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
24.12. Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.
24.12. Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
25.12. Do vánoc není ani hladu, ani zimy.
25.12. Levné povětří okolo vánoc přepovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
25.12. Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
25.12. Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
25.12. Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
25.12. Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.
25.12. Zelené vánoce - bílá Veliká noc.
25.12. Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
25.12. Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
25.12. Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.
25.12. Zelené vánoce - bílé Velikonoce.
25.12. Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.
25.12. Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
25.12. Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
25.12. Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.
25.12. Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
25.12. Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!
25.12. Jasné vánoce - hojnost vína a ovoce.
25.12. O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.
25.12. Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.
25.12. Tmavé vánoce - světlé stodoly.
25.12. Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.
25.12. Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.
25.12. Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
25.12. Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
25.12. V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.
25.12. V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
25.12. Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.
25.12. Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.
25.12. Na Boží narození o bleší převalení.
26.12. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Svatý Štěpán po blátě.
26.12. Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
26.12. Když je Barborka ucouraná, chodí Svatý Štěpán po ledě.
26.12. Svítí-li na den Svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
26.12. Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
26.12. Na Svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
26.12. Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.

Národní kalendář - svátky svatých pro pranostikyPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY